Ungdomsarbete

Ungdomar som är intresserade av några timmars betalt ungdomsarbete sommartid skall skriftligen anmäla detta till Pehr Lindström i styrelsen som har ansvar för detta senast den 15 juni. Därefter kommer uppgifterna att snarast fördelas. De ska vara utförda senast 31 juli. Minimiålder är 13 år, för vissa arbetsuppgifter högre ålder.

Ersättning utgår med fast belopp för varje uppgift, varvid utgångspunkten är en viss kostnad per timme, inräknat semesterersättning.