Trafik & Tung trafik

Tung trafik är inte tillåten så länge skylt om maximal bruttovikt är uppsatt vid infarten på Spersbodavägen, detta för att skydda vägarna vid tjällossningen. Vägansvarig kan ge ytterligare information och i undantagsfall ge dispens. Detta gäller både boende i området och tillfälliga transporter.