Styrelsen

Fakturor till Samfälligheten skickas till:
Spersboda Samfällighetsförening
c/o Föreningshuset SEDAB AB
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Övriga försändelser skickas till sekreteraren för Spersboda Samfällighetsförening:
Fredrik Jansson
e-post: cfredrikjansson@gmail.com
Ormängsgatan 63A, 165 56 Hässelby


Ordförande 
Magnus Romander 
070 259 92 51
Magnus.romander@telia.se 

Sekreterare
Fredrik Jansson
070 673 98 59
cfredrikjansson@gmail.com, 

Kassör
Christer Carlsson
070 888 27 65
Christer.carlsson@alvat.se
e-post: kassor.spersboda.smf@gmail.com