Styrelsemöten och årsstämma

För Spersboda Samfällighetsförenings årsstämma 2020 gäller följande: 

Med anledning av Coronasituationen och de begränsningar i allmänna sammankomster som regeringen beslutat om kan vi inte genomföra stämman enligt vår plan.
 
Det är förbjudet att arrangera sammankomster med över 10 personer. Närvarofrekvenser har varit hög sedan vi flyttade stämman till Ladan och vi har ju ca 230 medlemmar.
.
Många av medlemmarna tillhör dessutom riskgruppen i kraft av sin ålder. Styrelsen har diskuterat detta med vår revisor Margareta Dahlner som i sin tur har pratat med vår andre revisor Yngve Rydberg.
 
Vi är ense om följande:
 
Allt underlag till stämma skall färdigställas som om stämman skulle genomföras enligt plan medio Maj. Det rör sig alltså om bokslut, budget, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och förslag till ny styrelse.
 
Materialet skall tillhandahållas medlemmarna här genom vår hemsida.
 
Genom anslag i Spersboda informerar vi medlemmarna att stämman kommer att genomföras senare i år när möjlighet finns. För de som anmält sin e-postadress kommer vi att skicka ut information om årsstämman via
e-post.
 
Detta kommer att strida mot stadgarna, men i den här speciella situationen har vi inget annat val. Styrelsen kommer att skriva till Länsstyrelsen pro forma för att informera om vår avvikelse från stadgarna.
 
Länsstyrelsen är väl införstådd med problemet och har information på sin hemsida avseende det.
 
Styrelsen