Strövstigar

I byn finns fyra strövstigar. Stigarna är tydligt märkta med respektive färg samt med kartor på flera platser som var och en visar var du befinner dig, se översiktskartan var de är placerade.

Vid motsols vandring är inledningsvis röda, gula och blå stigarna gemensamma men OBSERVERA att endast röd färg finns på träden. Vid alla korsningar eller förgreningar är dock alla tre färgerna tydligt markerade.

RÖDA STIGEN

Går över två tidigare kalhyggen där planterade träd har nått några meters höjd. Svårighetsgraden kan sägas vara medel. Svaga lutningar, en del rötter att kliva över på några ställen men i övrigt lättvandrad.

GULA STIGEN

Något kortare än röda då den viker av vid Rösboda och går över västra hygget.

GRÖNA STIGEN

Löper mest på vägar utom mellan Spersbodavägen – Kusbodavägen där den går över västra delen av Postängen.

BLÅ STIGEN

Kortaste leden men ändå en bit ut i skogen längs vägen mot Rösboda, därefter genom kort skogsparti tillbaka till byn vid Källstigen.

Vi är tacksamma för återkoppling och synpunkter kring märkning och kartor till ansvarig för Skog & Park (som hittas på Spersboda.net/Styrelsen).

Nedskräpning är givetvis oönskad och gäller allt från petflaskor till fimpar.

Eldning och grillning bör undvikas generellt och givetvis absolut när eldningsförbud råder.

Visa hänsyn vid blöt väderlek och undvik att rida på strövstigen då. Tänk även på att motordrivna fordon ej får framföras på annat än vägarna.

Så ut och rör på er!

Minns att motion är den bästa medicinen för både kroppen och knoppen. Dessutom gratis!