Sektionerna VVB

Spersboda Samfällighet har tre olika gemensamhetsanläggningar. Dessa anläggningar förvaltas var för sig inom föreningens ram. Föreningen arbetar med tre sektioner, en för varje gemensamhetsanläggning:

  • Vattensektionen svarar för anläggningen för sommarvattnet.
  • Vägsektionen svarar för underhålls- och förbättringsarbeten på vägarna. För att kostnadsfördelningen skall bli så rättvis som möjligt är denna sektion i sin tur delad i tre undersektioner:
    • Sektion I svarar för allt underhållsarbete samt för förbättringsarbeten på Spersbodavägen.
    • Sektion II svarar för förbättringsarbeten på alla övriga vägar utom Marenvägen.
    • Sektion III svarar för förbättringsarbeten på den del av Marenvägen som ligger utanför området för 1960 års byggnadsplan, dvs från Spersbodavägen till tomten Marenvägen 9.
  • Byggnads-och parksektionen förvaltar alla allmänna byggnader utom de som hör till vattensektionen, samt båtplatser, badplatser, lekplatser, parkeringsplatser jämte grön- och vattenområden i övrigt.