Samfälld mark & dess förvaltning

På samfällighetens stämma 2013 fattades beslut om att anta en grönområdesplan över skogen på Spersboda 1:2 som du hittar här: gop2012 Denna grönområdesplan har upprättats tillsammans med Skogsstyrelsen.

Följande karta2012_0001 kan också komma till pass för den som är intresserad.