Posthantering

  • Var? Brevlådor i området återfinns från och med 9/6 2014 enligt nedanstående illustration.
  • Vill du ha egen låda? Alla fastigheter har fått en låda till sin adress. Om lådan är sönder eller saknas var vänlig att köp en likadan som de andra. Varje fastighet svarar för skötsel (att tömma lådan m m) samt införskaffa en ny om den gamla är trasig eller saknas.