Parkeringar

Parkering finns på ett par platser inom området, främst vid förgreningen Skrubbodavägen-Söderåsvägen och vid Trehörningsbryggan mitt emot Trehörningsvägen 5.

 

Obs! Fordon får inte parkeras på vändplaner, övrig vägmark eller grönområdet.