Ladan

Det gamla sädesmagasinet på Spersboda 1:2 (Marenvägen 1) har rustats upp och används sommartid för föreningsmöten, fester m.m.

 

Omfattningen av aktiviteterna är beroende på tillgången till vuxna personer som är beredda att ta på sig ansvar. Avsikten är att ladan skall vara tillgänglig för medlemmar och medlemmars barn.

Under 2017 och 2018 har Ladan rustats upp.

Medlemmar (och i vissa fall även andra) som önskar använda ladan för privata evenemang kan få hyra den. Kostnaden för medlemmar är 300 kr och enligt överenskommelse och tillgång för de som inte är medlemmar. Kontakta Evy Bergman som även sitter i samfällighetens styrelse på: 073-311 68 98