Grundpolicy för aktiviteter

Speciella arrangemang under verksamhetsåret i Samfällighetens regi är i hög grad beroende på tillgång till frivilliga krafter. Alltså lyder grundpolicyn att ”Inga frivilliga = inget arrangemang”.

 

I övrigt kan nämnas, att några pengar för ändamålet egentligen inte finns att tillgå annat än i mycket blygsam utsträckning. Det kan således aldrig bli tal om att arvodera arrangörerna. Alla intresserade får hjälpas åt så gott det går. 

 

Bland de evenemang som förekommit under årens lopp kan nämnas Midsommarfest, Spersbodadagen, Valborgsmässoeld, Tipspromenad och Brännboll.