Fastighetsöverlåtelse

  • Anmäl ägarbyte och glöm inte att anmäla ändrad permanentadress till föreningens sekreterare på christer [@) gmail.com för att debitering av avgifter, kallelse till stämma mm skall fungera.
  • Ansvaret för medlemsavgiften åvilar den som står som antecknad ägare vid den tidpunkt avgiften fastställs. För innevarande år gäller det de personer som finns upptagna i de debiteringslängder som föreningsstämman fastställde vid årsstämman
  • Är du nyfiken på aktuella ägarbyten klickar du här