Familjedag Vår

Familjedagar har samfälligheten skapat för att uppnå två saker; öka gemenskapen och samtidigt att alla ska få möjligheten att hjälpa till och göra Spersboda till ett bättre område. De flesta av familjedagarna avslutas med att vi alla träffas och har en avkopplande aktivitet som till exempel korvgrillning.

Detta hindrar inte att byfogdarna eller någon annan tar ett initiativ till att göra något i sin egen by vid flera andra tillfällen.

Spersboda behöver all hjälp som byarna kan få och tillsammans kan vi göra Spersboda bättre.

Arbetet tar normal tre timmar och alla fastighetsägare med vänner är välkomna att delta.

Familjedagarna är vanligtvis på våren och på hösten, men Styrelsen kan också dela ut arbetsuppgifter vid annat tillfälle.

Familjedag vår 2022
Den 2 juli samlas vi vid Ladan kl. 09:30

Familjedagen utgår från ladan och avslutas vid ladan om inget annat har sagts.