Kategoriarkiv: Uncategorized

Välkommen!

Spersboda är ett härligt fritidshusområde som ligger strax norr om Wira bruk. Efter några kilometer in på Spersbodavägen kommer man fram till själva fritidshusområdet som består av ungefär 200 fritidshus varav ett 40-tal är bebodda året om.

 

För att områdets skötsel ska fungera har husägarna bildat Spersboda Samfällighetsförening. Samfällighetens styrelse arbetar i enlighet med föreningens stadgar och sammanträder ett antal gånger per år. I detta styrelsearbete hanteras samfällighetsfrågor som tex årsbudget och utfall, löpande drift och förvaltning, beställning och uppföljning av olika typer av åtgärder i samråd med entreprenörer, koordination av frivilligt arbete under städdagar, Valborgs- och Midsommarfirande, hantering av avgifter mm. Arbetet inom Samfälligheten sker framförallt på ideell bas.

DATUM 2017

27 Mars Samfällighetens årsmöte justerat protokoll återfinns här
30 April Sommarvattnet sätts i drift denna helg 
31 Maj medlemsavgift del 1 Samfällighetsföreningen betalas
31 Maj skall Fiske- & Miljövårdskort vara betalt
31 Maj Sista dagen att anmäla sig till ungdomsarbeten
23 Juni Midsommarfirande! 
01 Juli Familje- & Sjörensningsdag
xx Aug Fisketävling. 
31 Aug medlemsavgift del 2 Samfällighetsföreningen betalas
xx Okt Sommarvattnet stängs