Båtplatser

Den som önskar båtplats vid Marholmsbryggan eller Trehörningsbryggan talar med båtplatsansvarig  inom Styrelsen  Vi påminner om gällande reglemente, och tidigare utsänd information för båtplatserna: båtplats är personlig och skall återlämnas till föreningen i samband med överlåtelse av fastigheten.

Inom Spersboda finns det alltså två båtbryggor:

  • TREHÖRNINGSBRYGGAN (mitt emot Trehörningsvägen 5). Platsen är det enda ställe inom samfällighetsföreningens område där det är möjligt att nå sjön med bil och båttrailer.
  • MARHOLMSBRYGGAN (vid Badstigen öster om Soludden).

För båtplats uttas årligen en avgift, avsedd att täcka kostnaderna för bryggornas underhåll, slitage och försäkring. Den som nöjer sig med att ha båten liggande på land får göra detta kostnadsfritt. Tillsynsmannen måste emellertid anvisa plats. Fasta onumrerade uppläggningsplatser finns att tillgå. Det är ett önskemål att dessa inte utnyttjas sommartid, allt för att underlätta underhåll och reparation.

OBS! Länsstyrelsen har förordnat om hastighetsbegränsning högst 5 knop i hela sjön. Överträdelse straffas med böter. Man får sålunda inte ha annat än långsamtgående motorbåtar i sjön. Till följd härav är t ex vattenskidåkning inte möjlig. Såväl samfällighetsföreningen som sjöföreningen rekommenderar elmotor.