Allängen / Lekplatser


Huvudlekplatsen inom området är Allängen, som ligger mellan Lillboda-, Spersboda- och Källsmoravägarna. Här finns planer för fotboll, volleyboll och boule samt ett par allmänna lekplaner. Platsen har även vissa permanenta anläggningar för den årliga midsommarfesten och andra evenemang.