Allängen / Lekplatser


Huvudlekplatsen inom området är Allängen, som ligger mellan Lillboda-, Spersboda- och Källsmoravägarna. Här finns planer för fotboll, volleyboll och boule samt ett par allmänna lekplaner. Platsen har även vissa permanenta anläggningar för den årliga midsommarfesten och andra evenemang.

Diskussioner har varit om det ska byggas en lekplats med klätterställning, gungor etc. Skicka gärna epost till styrelsen om din åsikt.