Välkommen!

Spersboda är ett härligt fritidshusområde som ligger strax norr om Wira bruk. Efter några kilometer in på Spersbodavägen kommer man fram till själva fritidshusområdet som består av ungefär 200 fritidshus varav ett 40-tal är bebodda året om.

För att områdets skötsel ska fungera har husägarna bildat Spersboda Samfällighetsförening. Samfällighetens styrelse arbetar i enlighet med föreningens stadgar och sammanträder ett antal gånger per år. I detta styrelsearbete hanteras samfällighetsfrågor som tex årsbudget och utfall, löpande drift och förvaltning, beställning och uppföljning av olika typer av åtgärder i samråd med entreprenörer, koordination av frivilligt arbete under städdagar, Valborgs- och Midsommarfirande, hantering av avgifter mm. Arbetet inom Samfälligheten sker framförallt på ideell bas.

KALENDARIUM 2020

Årsstämma hölls i Ladan den 12 september 2020 kl 13.00

Protokoll Årsmöte 12 September 2020 med bilagor

Handlingar till årsstämma

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2020

Bokslut 2019

Årsbokslut 2019

Budget för 2020

NYHETER 

I Spersboda pågår ett omfattande miljöarbete för att bevara och förbättra vår närmiljö. Det vi främst arbetar med just nu är sjön och ängarna. Det kommer att läggas upp sidor där ni kan följa samfällighetens arbete med olika områden.