NY HEMSIDA FÖR SPERSBODA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING:

www.spersbodasamfallighet.se

www.spersboda.net kommer att läggas ned i oktober 2022.

Spersboda är ett härligt fritidshusområde som ligger strax norr om Wira bruk. Efter några kilometer in på Spersbodavägen kommer man fram till själva fritidshusområdet som består av ungefär 200 fritidshus varav ett 40-tal är bebodda året om.

För att områdets skötsel ska fungera har husägarna bildat Spersboda Samfällighetsförening. Samfällighetens styrelse arbetar i enlighet med föreningens stadgar och sammanträder ett antal gånger per år. I detta styrelsearbete hanteras samfällighetsfrågor som tex årsbudget och utfall, löpande drift och förvaltning, beställning och uppföljning av olika typer av åtgärder i samråd med entreprenörer, koordination av frivilligt arbete under städdagar, Valborgs- och Midsommarfirande, hantering av avgifter mm. Arbetet inom Samfälligheten sker framförallt på ideell bas.

I Spersboda pågår ett omfattande miljöarbete för att bevara och förbättra vår närmiljö. Det vi främst arbetar med just nu är sjön och ängarna. Det kommer att läggas upp sidor där ni kan följa samfällighetens arbete med olika områden. Ett av sakerna som vi ska tänka på är att rovfiskar som gäddor är nyttiga för att hindra att sjön växer igen, då de äter vitfisk som braxen, vilka äter djurplankton som i sin tur äter växtplankton, och växtplankton skyndar på att sjön växer igen.

Eldningsförbud råder i området från 1:a april