Välkommen!

Spersboda är ett härligt fritidshusområde som ligger strax norr om Wira bruk. Efter några kilometer in på Spersbodavägen kommer man fram till själva fritidshusområdet som består av ungefär 200 fritidshus varav ett 40-tal är bebodda året om.

För att områdets skötsel ska fungera har husägarna bildat Spersboda Samfällighetsförening. Samfällighetens styrelse arbetar i enlighet med föreningens stadgar och sammanträder ett antal gånger per år. I detta styrelsearbete hanteras samfällighetsfrågor som tex årsbudget och utfall, löpande drift och förvaltning, beställning och uppföljning av olika typer av åtgärder i samråd med entreprenörer, koordination av frivilligt arbete under städdagar, Valborgs- och Midsommarfirande, hantering av avgifter mm. Arbetet inom Samfälligheten sker framförallt på ideell bas.

Spersbodabladet 2018 återfinns här

KALENDARIUM 2020

Årsstämma inställd – se vidare under rubriken Aktiviteter,  Styrelsemöten och Årsstämma.

Handlingar till årsmöte

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2020

Bokslut 2019

Årsbokslut 2019

Budget för 2020

NYHETER 

På söndagsmorgonen den 17 maj sågs en varg vid Badstigen i höjd med flotten. Om ni ser vargen igen, meddela gärna styrelsen.